Korterihalduri valimine: ABC

Korterihaldur on ühenduslüli üürikinnisvara omaniku ja üürniku vahel. Kinnisvarahalduri poole saab üürnik igal ajal oma muredega pöörduda. Üürikinnisvara haldur tegeleb korteri üleandmise ja vastuvõtmisega, remonttööde korraldamisega ning näitude haldamisega. Samuti kindlustab ta korteri parimas korras säilimise, üürimaksete õigeaegse laekumise ja teavitab vajadusel üürnikku üüritõusust. Üürikorteri haldusteenuse kasutamine tagab minimaalsed vakantsusperioodid, õnneliku üürniku ja rahuloleva korteriomaniku….