Privaatsuspoliitika

1. Käesolev privaatsuspoliitika teenib eesmärki kaitsta MyHome OÜ endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust.

1.1 Eesmärgist lähtuvalt toome välja punktid, kuidas me kliendi andmeid kogume, talletame, kasutame, edastame ja avaldame.

1.2 Kõik meie põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1 Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, emailiaadressi, telefoninumbrit, aadressi ja muid kliendi poolt MyHome’ile edastatud andmeid.

2.2 Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil ehk uudiskirjade edastamiseks, turuülevaadete andmiseks ning vajadusel muu MyHome OÜ tegevusega seotud info jagamiseks.

2.3 MyHome OÜ ei edasta, levita, kasuta ega muuda mingil muul kui ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud vastava kokkuleppe puhul kliendiga või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

2.4 MyHome OÜ kogub andmeid ka kinnisvara vahendamisega seotud lepingute tarbeks, kuid ei avalda, levita, edasta ega kasuta neid mitte ettenähtud eesmärkidel (v.a. vt punkt 2.3)

2.5 Igal isikul on õigus võtta tagasi oma nõusolek uudiskirjade saamiseks ning meililistist lahkuda võttes ühendust info@myhome.ee. Juhul kui olete saanud meie käest uudiskirja, kuid ei ole seda endale teadaolevalt tellinud, siis võtke ühendust info@myhome.ee ja me eemaldame teid meililistist.

3. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

3.1 Meile andmeid edastades kinnitate, et olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.

3.2 MyHome OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.